english   по-русски
Telekomunikācijas pakalpojumi
IP telefonīja
Internets
Tas, par ko kādreiz mēs varējām tikai sapņot, tagad ir kļuvis par realitāti. Mums ir iespējas izmantot plašu tehnoloģiju spektru, lai nodrošinātu kvalitatīvus interneta savienojumus. Tagad droši var teikt, ka mēs piedāvājam piekļuvi internetam jebkurā Latvijas vietā.
   Internets
Hosting
Web Risinājumi
Domainu reģistrēšana

   Telefonīja
IP Telefonija
Tarifi
Valsts Indeksi
IP PBX
Virtuālais ATC
Privātais Telefona Tikls
Virtuālais ofiss

   Apkalpošana
Interneta Pieslēgums
Tiklu Apkalpošana
SMS-Serviss

 

Kontakti

Bezmaksas numurs:      80203404
Email:                         load@load.lv

Reklāma

Jūs varēsiet ievērojami taupīt, ja sāksiet izmantot VoIP- telefoniju.

Bezmaksas web-lapas dizains

 

IP PBX

Asterisk IP-PBX salīdzināšana ar tradicionālo ATC Asterisk IP-PBX piemērā.

Dotas publikācijas mērķis ir Asterisk IP-PBX izmantošanas priekšrocību atklāšana salīdzinājumā ar tradicionālām telefona stacijām ATC Panasonic KX-TDA200 piemērā maza ofisa telefonizēšanas tipiskā projektā. 

UZDEVUMS:

Ir nepieciešams izveidot ofisa telefonu tīklu 64 iekšējiem abonentiem, kurai pastāv sakari ar pilsētu pa ciparkanālu ISDN-PRI (EuroISDN) , ar visu standarta ATC funkciju atbalstu, kā arī balsts pasta, interaktīva balss izvēlnes atbalstu un zvanu nostādīšanu rindā. Paredzēt abonentu skaita palielināšanu līdz 128 abonentiem. Arī ir nepieciešamas stacijas pārvaldīšanas funkcijas pa TCP/IP tīklu un attālinātas pieejas modemam iespējas attālinātas stacijas konfigurēšanai ar servisa inženieru.

Risinājums.

Minēta uzdevuma risināšanai bija izanalizēti divi varianti:

1.Variants- UPATC Panasonic KX-TDA200 izmantošana. Panasonic firmas ofisa telefona stacijas ir viens no izplātītākiem ofisa telefonizācijas risinājumiem. KX-TDA200 ir sākuma modelis ar labām mērogošanas un investīciju saglabāšanas iespējām.

2.Variants- Asterisk IP-PBX izmantošana. Asterisk IP-PBX- tas ir “programmas” IP ATC, kas darbojas OS Linux bāzē, un izplatāma izejošos kodos (kā Linux). Asterisk sistēma ir plaši izplatīta Eiropā un Amerikā, un pēdēju gadu laikā tā aktīvi ienāk NVS valstu kompāniju ofisos.

Panasonic KX-TDA200 projekta analīze

Lai izveidotu ofisa sakaru tīklu Panasonic KX-TDA200 bāzē, atbilstoši noteiktam uzdevumam būs nepieciešama bāzes stacija un vairāki moduli, kas pildīs vajadzīgas funkcijas. Jau bija nosaukti vajadzīgi moduli pa tirgus cenām, kas var variēties atkarībā no reģiona un pasūtītāja.

Piegāde. Bāzes bloks mini- АТС Panasonic KX-TDA200 tiek piegādāts 0xo konfigurācijā. Iekšējo un pilsētas līniju paplašināšanas kartes var būt pa 8 vai pa 16 portiem.
Bloka cena- 1160$
 ISDN PRI maksa (30B+D, Euro-ISDN/ETSI) - 600$
Ethernet maksa (10Base T) KX-TDA0410 - 382$

Analoga modema maksa attālinātai savienošanai ar ATC (protokols V90)- 200$

Maksa par opcijām 165$ (OGM/Disa)

Maksa par OGM/Disa (4 kanāli)- 375$

16 iekšējo analoga līniju plate analoga telefona aparātu pieslēgšanai ar gaidošas izziņas indikatoru. Uzstāda brīvajā universālā slotā. Pieslēdzot speciālus aparātus ar gaidošas izziņas indikatoru iekšējie abonenti var atstāt viens otram izziņas par sarunas nepieciešamību. Saņemot tādu izziņu ieslēdzas gaidošas izziņas indikators, kas funkcionē tāpat kā Message pogas indikators telefona sistēmā. Abonents, kas saņēma paziņojumu par zvana pieņemšanu var izpildīt apgriezto izsaukumu vai noklausīties izziņu, kas tika ierakstīta ar balsa pasta palīdzību (ja tāds tika uzstādīts). Tādai funkcijai jābūt ieprogrammētai katram ATC portam. Maksa- 620$ par platu. Lai nodrošinātu 64 numurus būs nepieciešamas 4 plates. Kopā 2470$.

Caller ID plate iekšējiem abonentiem- 130$

Balss pasta sistēma KX-TVP200BX (0-8 porti un 1024 pastkastītes, sistēmas ieraksts līdz 32 stundām, telefona sarunas ieraksts un citas funkcijas)- 1400$

SD karte ar paplašinātām funkcijām (NDSS, CTI paplašinātas funkcijas)- 420$

Kopā: 6072$

Tādā veidā, risinājuma maksa, bez montāža darbiem un konfigurācijas un palaišanas ekspluatācijā darbiem, sastāda 5,552$

Asterisk IP-PBX projekta analīze

Lai realizētu noteiktus mērķus Asterisk IP-PBX bāzē būs nepieciešami sekojošie komponenti:

Serveris- 500$
Operatīva sistēma OC Linux- 0$
PO Asterisk IP-PBX- 0$
Digium TE110P karte sakariem ar ISDN-PRI- 700$
Sipura SPA-2002 (2 FXS) adapteris 32 gabali- 100$ x 32= 3,200$
Kopā: 4,400$

2 variantu salīdzinoša analīze

Finansu aprēķins parādīja Asterisk sistēmas izmantošanas izdevīgumu. Kādas vel priekšrocības saņems kompānija, kas izvēlēsies otro variantu? Izskatīsim tos sīkāk.

Balss pasts. Asterisk balss ziņojumu skaits nav limitēts (var ierobežot administrators) un ir atkarīgs no cieta diska ietilpības. Panasonic sistēmā ir atkarīgs no uzstādīta moduļa tipa un maksimālā konfigurācijā ir ierobežots ar 32 ierakstu funkcijām. Bez balss pasta pārbaudes pa telefonu ar DTMF sistēmu Asterisk sistēmā automātiski darbojas balss izziņu nosūtīšana uz email arī eksistē WEB interfeiss lai pārvaldītu savu pastu, kas ir nenovērtējams balss pastkastītes pārpildīšanas gadījumā, jo šķirot to caur DTMF būtu ļoti nogurdinoši un ilgi.

DISA un interaktīva balss izvēlne. Atšķirībā no Panasonic sistēmas, kurai pastāv DISA kanālu skaita ierobežojums (mūsu gadījumā 4), Asterisk sistēmai ir neierobežotas un spēcīgas balss izvēlnes konstruēšanas iespējas. Vairāk nekā 100 izsaukšanas plāna pārvaldīšanas komandas savienojumā ar WEB interfeisu, kas ļauj ielādēt jebkāda formāta skaņas failus (wav, mp3, ogg un citi), tas ļaus paaugstināt ienākoša izsaukuma apkalpošanas kvalitāti, paaugstinot kompānijas autoritāti.

Pāradresēšana. Panasonic sistēmā pāradresēšanas iespējas ir ierobežotas. Lai saņemtu pāradresēšanas neierobežotas iespējas (piemēram, izsaukuma pāradresēšana CO-CO iekšējam abonentam) ir nepieciešama papildus paplašināšanas plate (KX-TDA0920). Asterisk sistēmā var uzstādīt pāradresēšanu pa diennakts laiku, atrašanos darba vietā laiku (presense), pāradresēt vienlaikus uz vairākiem telefoniem, var sastādīt individuālo pāradresēšanas algoritmu (follow-me, sākuma mobilais telefons, pēc 10sek. mājas telefons u.t.t.).

Fakss. Nav nepieciešams ievest faksa līnijas. Faksu pieņemšana tiek īstenota visos numuros ar vienlaicīgo nosūtīšanu uz email (fax2email).

Nav vajadzīgs sistēmas telefons. Asterisk sistēmas pārvaldīšanai izmanto WEB interfeisu, ar kā palīdzību var īstenot sistēmas uzstādīšanu (administratora pieejas līmenis), kā arī pārvaldīt zvanus (pāradresēšana, izsaukuma inicializēšana click2call, konferences, telefona statuss) sekretāra pieejas līmenī.

Vienota tīkla infrastruktūra un teh.personāla samazināšana. Atšķirībā no tradicionālām sakaru sistēmām, kas pieprasa atsevišķa kabeļu tīkla telefoniem ielikšana, IP-PBX darbojas pa TCP/IP protokolu virs eksistējošo datu tīkliem. Ar telefona infrastruktūras administrēšanu nodarbojas sistēmas vai tīkla administrators, nevis sakarnieks kā IP-PBX- tas ir tīkla pielikums, kas neprasa īpašas zināšanas telefonijā.

VoIP (Voice over IP). Pateicoties IP telefonijas 3 protokolu atbalstam Asterisk ļaus pastāvīgi iziet operatīvajā IP telefonijas tirgū un pievienoties starppilsētas /starptautiskiem tīkliem par operatora cenām. Piemēram, zvans ASV vai Maskavā izmaksās dažus centus. Izmantojot internētu sakariem starp ofisiem kompānija var apvienot visas savas filiāles un attālinātus darbiniekus vienotā numerācijas plānā, vai ļaut saviem darbiniekiem būt sazvanāmiem ofisa „iekšā” kurp viņi arī neatrastos.

Tā kā Asterisk darbojas uz OC Linux, ir iespējams savienots ATC un Internēta servera funkcijas. Piemērām, dotajā gadījumā, izmantojot E1 var izdalīt kanāla daļu (dažus taim-slotus) datiem, bet atlikušo daļu balsīm. Tādā veidā, pa vienu un to pašu kanālu var saņemt no viena provaidera kā balsa pakalpojumus, tā arī pieeju Internētam.

Citas funkcionālas iespējas, tādas kā sarunas ierakstīšana, zvanu novietošana rindā, individuāla un korporatīva piezīmju grāmata, kas ir uzstādīta stacijā un kataloga dienests, pirmsapmaksas kartītes, integrācija ar datu bāzēm un CRM sistēmām, callback, kā arī API izstrādātāja atklāts interfeiss, ļaus kompānijai maksimāli efektīvi integrēt telefoniju visos kompānijas komunikācijas kanālos.

Rezumējums

Pateicoties sistēmas Asterisk bāzē izmantošanai kompānija var:

Izvest klientu apkalpošanas kvalitāti uz principiāli jaunu līmeni.
Nodrošināt drošus un lētus sakarus ar partneriem un līdzdalībniekiem citās pilsētās un ārvalstīs.
Jaunas iespējas, vienu soli ātrāk nekā konkurenti.

 
Load.LV © 2006
Все права защищены. Все представленные материалы охраняются Латвийским и международным законодательством.